Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

Halo adik-adik pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi yaitu contoh soal latihan penilaian akhir tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 tahun ajaran 2021/2022 lengkap dengan kunci jawaban.

soal pat bahasa jawa kelas 2 semester 2

Contoh soal PAT Bahasa jawa Kelas 2 Semester 2 (Genap) K13 ini dapat adik-adik pakai sebagai referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan orangtua wali murid sebagai pendamping anak anda belajar persiapan UAS nantinya.

Untuk soal PAT Bahasa Jawa pada Kelas 2 SD Semester 2 ini juga kami lengkapi dengan kunci jawaban. Akan tetapi kunci jawabannya kami berikan dalam bentuk link yang dapat dibuka pada google drive.

Mengapa kunci jawaban soal PAT Bahasa Jawa Kelas 2 Semester Genap 2022 ini kami simpan di google drive? hal ini agar adik-adik mampu belajar menjawab soal dengan sendiri lalu dicocokkan dengan jawaban yang ada, sehingga akan tahu akan kemampuan adik-adik dalam menjawab soal.

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

Berikut Kisi-kisi Soal PAT/UKK/UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 2022 beserta kunci Jawaban TA 2021/2022 dengan jumlah 20 soal pilihan ganda, 10 isian, dan 5 soal uraian.

*Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

1. Gugur gunung tandang gawe.

Tandang gawe tegese …

a. dolanan gawe
b. nyambut gawe
c. gawe dolanan

2. Tembang “Gugur Gunung” nduweni piwulang …

a. tulung tinulung
b. munggah gunung
c. dolan neng gunung

3. Wacanen kang permati!

Jamuran

Jamuran, ya gege thok
Jamur apa, ya gege thok
Jamur payung ngrembuyung kaya lembayung

Irah-irahane tembang ing ndhuwur yaiku …

a. Ngrembuyung
b. Lembayung
c. Jamuran

4. Tembang dolanan iku menawa nembang sinambi …

Baca Juga:  45 Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa Kelas 6 SD/MI Tahun 2021/2022 dan Kunci Jawaban

a. dolanan
b. turonan
c. playonan

5. Wajibe dadi murid ora keno pijer …

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku …

a. dolan
b. pamit
c. sinau

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 6 – 7!

Enthik-enthik

Enthik-enthik si Panunggul patenana
Panunggul salahe apa
Salahe ngungkul-ngungkuli
Aja dhi aja sedulur tuwa malati
Ya bener ya bener warga rukun dadi seger

6. Panunggul arep dipateni salahe yaiku …

a. ngungkul-ngungkuli
b. enthik-enthik
c. sedulur tuwa

7. Tembang “Enthik-enthik” nduweni piwulang menawa rukun dadi …

a. mujur
b. jujur
c. seger

8. Sedulur Pandhawa cacahe ana …

a. 4
b. 5
c. 6

9. Gambar ing ngisor iki kang asmane Prabu Yudhistira yaiku …

a. 

b. 

c. 

10. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur asmane …

a. Punthadewa
b. Werkudara
c. Nakula

11. Urut-urutane Pandhawa saka pambarep yaiku …

a. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa
b. Werkudara, Puntadewa, Arjuna, Nakula, Sadewa
c. Arjuna, Werkudara, Puntadewa, Nakula, Sadewa

12. Raden Janaka nduwe kesenengan yaiku …

a. semedi ing alas
b. ngopeni jaran
c. seneng weweh

13. Kuku daawa lancip jenenge pancanaka, gaman iki kagungane …

a. Janaka
b. Puntadewa
c. Werkudara

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 14 – 16!

Ing sawijining dina, Semut Ngangkrang lagi mlaku-mlaku
Dheweke karo kanca-kancane
Dumadakan krungu swara tapaking uwong
Wong mau mlebu ing alas iku
Sajake wong mau nduwe niat ala
Kawistara manggul bedhil ing pundhake
Pranyata, wong iku arep mbedhil Manuk Prenjak

14. Kang lagi mlaku-mlaku ana ing alas yaiku …

a. tapaking wong
b. kancane wong
c. Semut Ngangkrang

Baca Juga:  Kunci Jawaban Gladen 1 Soal Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 TA 2021/2022

15. Niyate wong kang mlebu ana ing alas yaiku …

a. lugu
b. ala
c. apik

16. Paraga dongeng ing ndhuwur yaiku …

a. semt ngangkrang, wong, kewan-kewan
b. semut ngangkrang, wong, kanca-kanca
c. semut ngangkrang, wong, manuk prenjak

17. Nalika ana kanca lagi kesusahan, awake dewe kudu weneh …

a. kabar
b. tetulung
c. barang

18. Kang kalebu tumindak becik yaiku …

a. Semut padha tetulung anggone golek pangan
b. Ing wayah bungah, Baya lali marang kanca
c. Kancil nglabuhi Baya kanggo nyebarang kali

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomor 19 – 20!

Si Gajah

Gajah lan Siput wis suwe anggone kekancan
Gajah lan siput aep dolan menyang kali
Gajah nagkon Siput munggah ing tlalene
Siput banjur digawa tumuju kali
Dumadakan ana munyuk nyedhaki sakelorone
Munyuk ngelek-elek gajah kok gelem dolan karo siput
Munyuk ngomong menawa gajah ora pantes dolan karo Siput
Gajah nyauri menawa arep nulung sapa wae kang butuh pitulungan

19. Watak Gajah menyang Siput yaiku …

a. nduwe karep ala
b. sak karepe dhewe
c. seneng tetulung

20. Kewan kang sifate iso kanggo tuladha yaiku …

a. siput
b. gajah
c. munyuk

*Soal Isian PAT Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

21. Lumbung desa pra tani padha …

Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing nduwur yaiku …

22. Bacutna tembung ing ngisor iki!

Dhondhong apa salak, dhuku cilik-cilik
Ngandhong apa mbecak …

23. Lila lan legawa kanggo mulyaning praja.

Praja tegese …

24. Raden Nakula nduweni kapinteran …

25. Raden Nakula lan Sadewa iku putrane Prabu Pandhu karo ibu …

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Matematika Kelas 1 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

26. Gatekna gambar!

Kadang Pandhawa ana ing gambar yaiku raja ing …

27. Pandhawa kang nduweni kepinteran ngopeni gajah yaiku …

28. Dongeng kang critane babagan kewan jenenge …

29. Watake kancil ana ing crita “Kancil Nyolong Timun” yaiku …

30. Kekancan iku kudu ikhlas lan …

*Soal Uraian PAT Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

31. Gundhul-gundhul pacul cul
Gemblelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul
Gemblelengan

….

Jangkepana tembang ing ndhuwur!

32. Lir-ilir lir ilir
Tandure wus sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh temanten anyar

Kepiye kahanane tanduran ana tembang ing ndhuwur!

33. Kepiye watake para sedulur Pandhawa?

34. Aranan 3 wae kadang Pandhawa lan gamane!

35. Gawea ukara migunakake tembung ing ngisor iki!

a. nulungi
b. nduweni

Anda pun dapat melihat dan download soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 kurikulum 2013 di atas pada link di bawah ini:

Download Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester Genap K13

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Demikian kisi-kisi ataupun contoh soal latihan penilaian akhir tahun Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun pelajaran 2021/2022 yang dapat kami sampaikan, semoga dari contoh soal di atas banyak keluar pada saat ulangan nantinya, Aamiin.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 2 semester 2 dan kunci jawaban
soal bahasa jawa kelas 2 semester 2 2021
soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2
soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 pdf
soal bahasa jawa kelas 2 semester 1 2021
kisi kisi bahasa jawa kelas 2 semester 2
soal bahasa jawa kelas 2 semester 2 2022
soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 2 2022

Leave a Comment