Soal PAT/UAS/UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

Halo adik-adik pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi yaitu contoh soal latihan penilaian akhir tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 tahun ajaran 2021/2022 lengkap dengan kunci jawaban.

soal pat bahasa jawa kelas 1 semester 2

Contoh soal PAT Bahasa jawa Kelas 1 Semester 2 (Genap) K13 ini dapat adik-adik pakai sebagai referensi belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Soal ini juga dapat dijadikan orangtua wali murid sebagai pendamping anak anda belajar persiapan UAS nantinya.

Untuk soal PAT Bahasa Jawa pada Kelas 1 SD Semester 2 ini juga kami lengkapi dengan kunci jawaban. Akan tetapi kunci jawabannya kami berikan dalam bentuk link yang dapat dibuka pada google drive.

Mengapa kunci jawaban soal PAT Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Genap 2022 ini kami simpan di google drive? hal ini agar adik-adik mampu belajar menjawab soal dengan sendiri lalu dicocokkan dengan jawaban yang ada, sehingga akan tahu akan kemampuan adik-adik dalam menjawab soal.

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Berikut Kisi-kisi Soal PAT/UKK/UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 2022 beserta kunci Jawaban TA 2021/2022 dengan jumlah 20 soal pilihan ganda, 10 isian, dan 5 soal uraian.

*Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 1 – 3!

Kodhok Ngorek

Kodhok ngorek kodhok ngorek ngorek pinggir kali
teyot teblung teyot teblung teyot teyot teblung
Bocah pinter bocah pinter besok dadi dokter
bocah bodho bocah bodho besok dadi kebo

1. Kewan ana Tembang dolanan ing dhuwur yaiku …

a. kebo
b. kodhok
c. bocah

2. Unine kodhok ngorek yaiku …

a. teyot teyot teblung
b. teyot teblung teblung
teblung teblung teyot

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Matematika Kelas 4 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

3. Miturut wacan ing ndhuwur kodhok ngorek ana ing …

a. jero banyu
b. ndhuwur kali
c. pinggir kali

4. Tembung “papat” basa kramane yaiku …

a. sekawan
b. sedasa
c. setunggal

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 5 – 6!

Siji Loro Telu

siji loro telu
astane sedheku
meringake bu guru
menawa didangu

5. Pitutur ana ing ukara “menawa didangu” yaiku …

a. yen ditakoni enggal mangsuli
b. menawa ditakoni enggal mlayu
c. didangu bu guru ora perlu wedi

6. Perangane awak kanggo mirengake bu guru yaiku …

a. tangan
b. kuping
c. mripat

7. 

Ukara jawa ing dhuwur diwaca …

a. hanacaraka
b. datasawala
c. padhajayanya

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 8 – 9!

Ing sawijining dina, ana macan malku turut pinggir kali. Dheweke luwe banget, kepingin mangan enak. Karo ngendhus-endhus golek pangan, banjur weruh ana manuk gagak mencok ing pang nggondhol daging ula. Macan banjur nyedhaki uwit sing dienggo mencok manuk gagak iku mau karo nggrenyem.

8. Kang luwe banget miturut wacan ing dhuwur yaiku …

a. gagak
b. macan
c. ula

9. Macan anggone mlaku turut pinggir kali karo ngendhus-endhus golek …

a. kanca
b. mungsuh
c. pangan

10. Tembung padinan saka tembung gegojekan yaiku …

a. omongan
b. dolanan
c. guyonan

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 11 – 12!

Kekancan ora kena tukar padu. Kudu padha rukun. Mbiyantu kanca sing lagi kasusahan. Aja rumangsa kuwat pinter dhewe.

11. Miturut wacan ing dhuwur kekancan iku ora kena …

Baca Juga:  Soal Penilaian Harian Bahasa Jawa Semester 2 tentang Pacelathon Kelas 6 SD + Kunci Jawaban

a. padha rukun
b. tukar padu
c. pinter dhewe

12. Menawa ana kanca sing lagi kasusahan kudu …

a. padha rukun
b. rumangsa
c. mbiyantu

13. Wacanen kang permati!

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nyengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang.

Macak miturut wacan ing dhuwur tegese …

a. nduwe anak
b. seneng dandan
c. seneng nesu

14. Perangane awak kang diarani kuping yaiku …

a. 

b. 

c. 

15. Basa kramane rambut yaiku …

a. mustaka
b. rikma
c. waja

16. Perangane awak kang ono ing sirah iku …

a. kuping, pipi, mripat
b. pipi, mripat, kuku
c. mripat, lambe, geger

17. Mlaku migunakake perangane awak yaiku …

a. sikil
b. tangan
c. sirah

18. Pundhak digunakake kanggo …

a. nulis
b. mangan
c. mikul

19. Nulis migunakake perangane awak …

a. sirah
b. dhadha
c. tangan

20. Idep iku kanggo nglindungi … saka bledug.

Perangane awak kang trep kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku …

a. pasuryan
b. talingan
c. paningal

*Soal Isian PAT Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

21. Nembang tembang dolanan bisa gawe bungah ing …

22. Tembang dolanan iku ditembangake sinambi …

23. Mung solahmu a ngisin-ngisini.

Solah tegese …

24. Omah kanggo ngingu kewan yaiku …

Wacanen kang permati kanggo mangsuli pitakon nomer 25 – 26!

Kulawarga Bebek

Kulawarga bebek ora tau pisah siji lan sijine. Kabeh padha lunga bebarengan lan melu ngetutke pemimpine. Kulawarga bebek iku kondhang titah sing paling rukun. Senadyan bebek kuwi rame, naging durung nate padha padu lan mungsuhan.

Baca Juga:  Soal PAT/UAS/UKK Matematika Kelas 1 SD/MI Semester 2 Thn 2021/2022

25. Kulawarga bebek ora tau …

26. Kulawarga bebek menawa lunga kabeh padha …

27. Urip bebarengan iku kudu tansah …

28. Tapak asta iku diarani …

29. Bapak ngagem peci wonten ing …

30. Lenggah ing lemah saenggon-enggon diarani …

*Soal Uraian PAT Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

31. Sluku-sluku bathok, bathoke ela elo

Si rama menyang Solo

Jangkepana tembang dolanan ing ndhuwur!

32. Pa dha ja ya nya.

Tulisen ukara ing ndhuwur nganggo aksara Jawa!

33. Sikilku loro, sewiwiku loro

Aku gaweane mabur dhuwur

Uniku kukgeruk

Kewan apa aku?

34. Apa perangane awak kang kanggo ngganda?

35. Apa wae perangane awak kang cacahe ana loro?

Anda pun dapat melihat dan download soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 2 kurikulum 2013 di atas pada link di bawah ini:

Download Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester Genap K13

Download Kunci Jawaban PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD

Demikian kisi-kisi ataupun contoh soal latihan penilaian akhir tahun Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI semester 2 kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun pelajaran 2021/2022 yang dapat kami sampaikan, semoga dari contoh soal di atas banyak keluar pada saat ulangan nantinya, Aamiin.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2021
soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2020
soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 dan kunci jawaban
download soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 1 semester 2
soal bahasa jawa kelas 1 sd 2021
soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2 2022
kunci jawaban bahasa jawa kelas 1 semester 2 2021

Leave a Comment