Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 3 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian download dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 3 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

Berikut contoh Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan kunci jawaban Semester 1 dengan jumlah soal pilihan ganda (pilgan) 20 butir soal, isian 10 soal, dan uraian 5 soal.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD

1. Pandhawa lima iku putrane ….

a. Puntadewa
b. Pandhudewanata
c. Dhestrarastra
d. Resi Bisma

2. Pambarepe Pandhawa yaiku Puntadewa.

Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing ndhuwur yaiku …

a. Sapa pambarepe Pandhawa?
b. Puntadewa apa pambarepe Pandhawa?
c. Pira pambarepe Pandhawa?
d. Sing ndi pambarepe Pandhawa?

3. Ibune Nakula lan Sadewa yaiku ….

a. Dewi Gandhari
b. Dewi Kunthi
c. Dewi Madrim
d. Dewi Subadra

Baca Juga:  Kunci Jawaban Gladen 2 Soal Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 2 TA 2021/2022

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Bharatayuda yaiku ….

a. Betara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Gatekna gambar!

Pusaka kang nemplek neng awake awujud kuku jenenge ….

a. Pancanaka
b. Panah pasopati
c. Keris pulanggeni
d. Gada rujakpolo

6. Ing ngisor iki tokoh kang sinebut pahlawan proklamator Indonesia yaiku ….

a. Pangeran Diponegoro
b. Muhammad Hatta
c. Ki Hajar Dewantara
d. Dr. Soetomo

7. Indonesia merdeka saka penjajahan tanggal ….

a. 15 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945

8. Siyasate perang Pangeran Diponegara mungsuh Walanda sinebut perang ….

a. tandhing
b. puputan
c. badar
d. gerilya

9. Bu Guru sampun rawuh.

Ukara ing ndhuwur migunakake basa….

a. ngoko lugu
b. ngoko alus
c. krama lugu
d. krama alus

10. Bocah kang laire bareng sedina diarani …..

a. julung
b. kembar
c. caplok
d. klawon

11. Ing ngisor iki tembang dolanan kang kalebu gagrag lawas, kajaba ….

a. pocung
b. Jaranan
c. Jamuran
d. Lir-ilir

12. Lumrahe isine tembang iku ngemot….

a. lagu
b. dhawuh
c. pitutur
d. lelucon

13. Dolanan cublak-cublak suweng biasane ditindakake wanci….

a. sak wayah-wayah ana ing ngomah
b. esuk nalika ana ing sekolahan
c. awan sakbubare mulih sekolah
d. sore utawa wengi nalika padhang wulan

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

14. Gatekna tembang dolanan ing ngisor iki!

Gugur Gunung

Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja

Kene kene kene kene gugur gunung….

Kanggo njangkepi tembang Ing ndhuwur kang trep yaiku ….

a. tandang tanduk
b. ngeluk boyok
c. nyambut gawe
d. tandang gawe

15. Tembang dolanan jaranan menehi piwulang supaya ….

a. sregep sinau lan ora nangisan
b. kurmat lan santun marang wong kang luwih tuwa
c. seneng tetulung marang sapadha-padha
d. ora mbedak-bedakake derajate manungsa

16. Aksara jawa nglegena cacahe ana….

a. 10
b. 15
c. 20
d. 25

17. 

Aksara jawa ing ndhuwur iku unine…..

a. lapa lara
b. lara lapa
c. lara pala
d. lala para

18. Kang diarani aksara Jawa nglegena yaiku …..

a. aksara lugu tanpa sandhangan
b. aksara lugu nganggo sandhangan
c. aksara jawa nganggo sandhangan
d. aksara jawa komplit sak sandhangan

19. “ana dara” yen ditulis nganggo aksara jawa dadi…..

20. Tembung kang isih wutuh durung rinaketan imbuhan apa-apa diarani tembung…..

a. jawa
b. andhahan
c. lingga
d. saloka

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

21. Satriya panengahe Pandhawa yaiku ….

22. Sedulure Pandhawa sing cacah satus arane….

23. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani perang….

24. Dina Pendhidhikan Nasional dipengeti saben tanggal ….

25. Gatekna gambar!

Gambar Pahlawan ing ndhuwur yaiku ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

26. Aku maca, menawa bapak ….

27. Matur marang wong kang luwih tuwa migunakake basa….

28. Tegese gugur gunung yaiku ….

29. 

tembung sisih kiwa diwaca….

30. Tembung “bebarengan” linggane….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD

31. Aranana putrane Pandhu Dewanata kang kasebut Pandhawa!

32. Apa semboyane Ki Hajar Dewantara kanggo pendhidhikan!

33. Aranana 3 wae tembang dolanan gagrag lawas!

34. Ukara iki salinen nganggo basa krama alus! “Bapak mulih numpak sepur.”

35. Ukara iki salinen nganggo aksara jawa! “wana rata”

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 3 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 3 sd dan kunci jawaban semester 1
soal uas bahasa jawa kelas 3 sd dan kunci jawaban
soal bahasa jawa kelas 3 semester 1 tahun 2022
soal bahasa jawa kelas 3 semester 1 kurikulum 2013
soal bahasa jawa kelas 3 sd dan kunci jawaban pdf
soal bahasa jawa kelas 3 sd kurikulum 2013
soal bahasa jawa tentang pandawa kelas 3
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 3 semester 1

Leave a Comment