Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 2 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian download dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 2 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Berikut contoh Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 dengan jumlah soal pilihan ganda (pilgan) 20 butir soal, isian 10 soal, dan uraian 5 soal.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD

1. Bapake Pandhawa jenenge ….

a. Resi Bisma
b. Prabu Pandhu
c. Yudistira

2. Kadang Pandhawa cacahe ana ….

a. lima
b. papat
c. telu

3. Ana ing perang Bharatayuda Pandhawa mungsuh ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. Nakula
b. Kresna
c. Kurawa

4. Abdi Pandhawa kang aran Punakawan cacahe ana ….

a. loro
b. telu
c. papat

5. Gatekna gambar!

Gambar Pandhawa iku asmane ….

a. Nakula
b. Arjuna
c. Sadewa

6. Supaya kelas dadi resik kudu ….

a. ditutup
b. diresiki
c. dibukak

7. Kegiyatan bocah sekolah saben wengi yaiku ….

a. nonton tv
b. nggarap PR
c. dolanan

8. Supaya pinter bocah sekolah kudu sregep ….

a. jajan
b. dolan
c. sinau

9. Sakwise mangan piring kudu ….

a. disimpen
b. diisahi
c. dibalekne

10. Bubar tangi turu bantal guling padha ….

a. diumbah
b. dipeme
c. ditata

11. Kethuk kempyang unine ….

a. thing-thing-thung-thung
b. gung-gung-gong
c. thuk-pyang-thuk-pyang

12. Gatekna gambar!

Jenenge gambar gamelan ing ndhuwur yaiku ….

a. bonang
b. kempul
c. gambang

13. Bonang digawe saka ….

a. perunggu
b. aluminium
c. gavalum

14. Cring-icring-icring iku swarane….

a. suling
b. siter
c. gong

15. Kendhang dimainake kanthi….

a. dithuthuk
b. disebul
c. dikeplak

16. Kang kalebu tembang dolanan ing ngisor iki, yaiku ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. Jamuran
b. Gambuh
c. Pocung

Wacanen kang permati kanggo njawab pitakon nomor 17-18!

Cublak-cublak suweng Suwenge ting gelenter

Mambu ketundhung gudel

Pak empo lera lere

Sapa ngguyu ndhelikake

17. Suwenge ting ….

a. ketundhung
b. gelenter
c. lera lere

18. Sing ndelikake suweng mesthi ….

a. ngguyu
b. ndelik
c. mlaku

19. Esuk sakdurunge mangkat sekolah becike….

a. pamit bapak ibu
b. nggarap tugas
c. nonton tv

20. Wacanen kang permati!

Jam pitu mangkat sekolah

Kaya ngene rasane dadi murid

Wira-wiri saben esuk

Angudi kapinteran

Mangkat sekolah iku kudune jam ….

a. enem
b. pitu
c. wolu

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

21. Gatekna gambar!

Gambar Punakawan ing ndhuwur asmane ….

22. Pusakane Bima yaiku ….

23. Tangi turu becike enggal-enggal ….

24. Bapak macul kebon nganggo ….

25. Menawa ibu repot becike kudu ….

26. Thung-thung dhang dhang tak, iku swara ….

27. Cara migunakake bonang kanthi ….

28. Tembang dolanan ditembangake kanthi ….

29. Gatekna tembang!

Jamuran yogegethok Jamur apa yogegethok

Jamur gajih mbrejijih

Tembang ing ndhuwur surasane bab ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

30. Jamur gajih….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD

31. Aranana kadang Pandhawa kanthi urut!

32. Aranana piranti gamelan kang digesek!

33. Aranana piranti sekolah kang kanggo nulis!

34. Apa wae kang ditindakake kanggo njaga karesikane awak? Sebutna 3

35. Aranana dolanan tradhisional 3 wae!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 2 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 2 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penelusuran Terkait:

soal bahasa jawa kelas 2 semester 1 2022
soal bahasa jawa kelas 2 semester 1 2021
soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 1
soal uas bahasa jawa kelas 2 sd semester 1 kurikulum 2013
soal bahasa jawa kelas 2 semester 1 dan kunci jawaban
kisi kisi soal bahasa jawa kelas 2 sd
soal bahasa jawa kelas 2 semester 2 dan kunci jawaban
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 2 sd semester 1

Leave a Comment