Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 1 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian dapatkan dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 1 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

Berikut contoh Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1 dengan jumlah soal pilihan ganda (pilgan) 20 butir soal, isian 10 soal, dan uraian 5 soal.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD

1. Gatekna gambar!

Kewan ing ndhuwur swarane ….

a. kukuruyuk
b. ngoek ngeok
c. meh meh

2. “cit cit” iku swarane kewan ….

a. cecak
b. tikus
c. kodok

3. Gatekna gambar!

Rara lan Deni lagi ….

a. dolanan bal
b. mlaku-mlaku
c. maca buku

4. p – i – a – s

Aksara ing ndhuwur dirakit dadi ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS PAI Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. sapi
b. kancil
c. bebek

5. iki sepatuku

Gambar sing cocok yaiku ….

a. 

b. 

c. 

6. Gatekna gambar!

Tulisan kang trep kanggo gambar ing ndhuwur yaiku ….

a. buku
b. topi
c. sepatu

7. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur jenenge ….

a. bus
b. mobil
c. truk

8. Gatekna tembang!

Menthog-menthog

Menthog-menthog tak kandani

Mung solahmu angisin ngisini

Mbok ya aja ndeprok

……

Tembang ndhuwur jenenge tembang ….

a. macapat
b. dolanan
c. pocung

9. Mung solahmu angisin ngisini

“solahmu” nduweni teges ….

a. polahmu
b. mlakumu
c. lakumu

10. “ora nyambut gawe” nduwene teges ….

a. enak-enak turu
b. ora tumindak apa-apa
c. neng kandhang wae

11. Gatekna tembang!

Padhang bulan padhange kaya rina

Rembulane sing awe awe

Ngelingake aja padha turu sore

Tembang ing ndhuwur ngelingake aja padha ….

a. gegojekan
b. turu sore
c. nyambut gawe

12. Ben dadi bocah pinter, kudu ….

a. seneng dolan
b. seneng turu
c. sregep sinau

13. Tembang dolanan biasane ditembangke karo ….

a. dolanan
b. mangan
c. sinau

14. Cublak-cublak suweng

suwenge teng ….

Ukara kanggo jangkepi tembang ing ndhuwur yaiku ….

a. gelenter
b. gembandul
c. gembleleng

15. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang ….

Baca Juga:  Soal UAS PAS PKN Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1

a. ala
b. culas
c. becik

16. Wacanen kang permati!

Kancil mlaku-mlaku ing alas

Kancil weruh gedhang suluh

Kancil kepengen ngopek gedhang iku

Sing mlaku ing alas yaiku ….

a. kethek
b. kancil
c. macan

17. Wacanen dongeng!

Kethek mangan gedhang sawarege

Kancil ora diwenehi gedhang

Kethek pancen kewan serakah

Miturut crita ing ndhuwur kethek pancen kewan ….

a. serakah
b. sregep
c. kesed

18. Paraga dongeng ing ndhuwur kang ora ngerti kabecikan yaiku ….

a. 

b. 

c. 

19. Nyakar iku tingkahe kewan sing jenenge ….

a. bebek
b. tikus
c. kucing

20. Kangga ngadhepi bebaya, yuyu nggunakake senjatane kang awujud ….

a. capit
b. patil
c. entup

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi trep!

21. “Krik krik krik krik” iku swarane kewan ….

22. Gatekna gambar!

Swara kewan gambar ing ndhuwur yaiku ….

23. Gatekna gambar!

Piranti ing ndhuwur gunane kanggo ….

24. Piranti kangga ngombe yaiku ….

25. Padhang mbulan padhange kaya rina. Padhange kaya rina tegese ….

26. Kewan kang digambarake ana tembang kang nduweni watak males yaiku ….

27. Mlaku megal megol iku kaya kewan….

28. o-n- b-a-l aksara sisih kiwa dirakit dadi ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Matematika Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

29. Tingkahe bebek yaiku ….

30. Kancil kepengin ngundhuh gedhang nanging ora bisa….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

31. Aranana swara kewan telu wae!

32. Gatekna gambar!

Apa gunane piranti ing ndhuwur?

33. Aranana 3 bae tembang dolanan!

34. “Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit.”

Salinen ukara ing ndhuwur!

35. Aranana apa wae perangane dongeng iku!

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 1 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penelusuran Terkait:

soal uas bahasa jawa kelas 1 semester 1 2021
soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2022
soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2021
soal bahasa jawa kelas 1 pengalamanku
soal bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 dan kunci jawaban
soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2022
soal ulangan harian bahasa jawa kelas 1 sd semester 1
soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2021

Leave a Comment