Soal UAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban

Soal Ulangan Akhir Semester UAS atau Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD/MI Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban. Soal ini hanyalah sebagai latihan saja sebelum menghadapi UAS/PAS yang sesungguhnya.

soal uas bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 di bawah bisa juga kalian dapatkan dengan cara klik link di akhir postingan ini. File soal dalam bentuk .docx dan tersimpan di google drive sehingga nantinya mudah dalam mengedit dengan Microsoft Word.

Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) mapel Bahasa Jawa bagi Kelas 1 2 3 4 5 6 SD/MI pada Semester ganjil Kurikulum 2013 tahun ajaran 2022 2023 2024 dapat juga sebagai bimbingan belajar peserta didik di sekolah atau orangtua di rumah.

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1

Berikut soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD MI Semester 1 Kurikulum 2013 plus kunci jawaban untuk tahun ajaran 2022/2023. Silahkan klik link selengkapnya di bawah soal per kelas masing-masing untuk lebih lengkapnya.

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

11. Gatekna tembang!

Padhang bulan padhange kaya rina

Rembulane sing awe awe

Ngelingake aja padha turu sore

Tembang ing ndhuwur ngelingake aja padha ….

a. gegojekan
b. turu sore
c. nyambut gawe

12. Ben dadi bocah pinter, kudu ….

a. seneng dolan
b. seneng turu
c. sregep sinau

13. Tembang dolanan biasane ditembangke karo ….

a. dolanan
b. mangan
c. sinau

14. Cublak-cublak suweng

suwenge teng ….

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

Ukara kanggo jangkepi tembang ing ndhuwur yaiku ….

a. gelenter
b. gembandul
c. gembleleng

15. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang ….

a. ala
b. culas
c. becik

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1

1. Bapake Pandhawa jenenge ….

a. Resi Bisma
b. Prabu Pandhu
c. Yudistira

2. Kadang Pandhawa cacahe ana ….

a. lima
b. papat
c. telu

3. Ana ing perang Bharatayuda Pandhawa mungsuh ….

a. Nakula
b. Kresna
c. Kurawa

4. Abdi Pandhawa kang aran Punakawan cacahe ana ….

a. loro
b. telu
c. papat

5. Gatekna gambar!

Gambar Pandhawa iku asmane ….

a. Nakula
b. Arjuna
c. Sadewa

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

1. Pandhawa lima iku putrane ….

a. Puntadewa
b. Pandhudewanata
c. Dhestrarastra
d. Resi Bisma

2. Pambarepe Pandhawa yaiku Puntadewa.

Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing ndhuwur yaiku …

a. Sapa pambarepe Pandhawa?
b. Puntadewa apa pambarepe Pandhawa?
c. Pira pambarepe Pandhawa?
d. Sing ndi pambarepe Pandhawa?

3. Ibune Nakula lan Sadewa yaiku ….

a. Dewi Gandhari
b. Dewi Kunthi
c. Dewi Madrim
d. Dewi Subadra

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Bharatayuda yaiku ….

a. Betara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Gatekna gambar!

Pusaka kang nemplek neng awake awujud kuku jenenge ….

a. Pancanaka
b. Panah pasopati
c. Keris pulanggeni
d. Gada rujakpolo

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

1. Salah sijine jinis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi nengenake rasa kaendahan yaiku..

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

a. puisi
b. pantun
c. geguritan
d. kasusastran

2. Geguritan iku kalebu ….

a. puisi jawa modern
b. karangan anyar
c. rura basa
d. purwakanthi

3. Gatekna geguritan!

“Sekolahku”

Sekolahanku,
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku,
Diwulang dening Bapak-ibu Guru
Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Geguritan ing ndhuwur irah-irahane…..

a. Sekolahku
b. Bapak Ibu guru
c. Rumahku
d. Kancaku

4. Sing mulang ana sekolahan yaiku …..
a. bapak lan ibu lurah
b. kanca dolan neng omah
c. bapak lan ibu guru
d. sedulur sakadang

5. Gatekna geguritan!

Aku Bocah Jawa

Aku bocah Jawa
Aku rumangsa ora duwe apa-apa
Sing awujud bondha donya raja brana
Iku dudu takeran
Sanajan mangkono
Bab budaya lan unggah-ungguh tetep tak ugemi
Tak sunggi nganti lumebu bumi

Kang dadi ukuran urip bocah Jawa ing geguritan Iku yaiku….

a. dudu bandha ananging unggah-ungguh
b. dudu bandha lan unggah-ungguh
c. dudu unggah-ungguh ananging bandha
d. awujud bandha donya raja brana

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

1. Medharake gagasan kanthi lesan ing sungarepe wong akeg diarani ….

a. demo
b. sesorah
c. maca
d. deklamasi

Baca Juga:  Soal UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

2. Sing ora kalebu tujuan pidhato utawa sesorah yaiku ….

a. nyedhiyani informasi
b. atur
c. ngajak
d. hiburan

3. Atur pambuka uga diarani ….

a. wasana basa
b. isi
c. purwaka
d. pangarep-arep

4. Cekap semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur kula nyuwun pangapunten.

Perangan pidhato ing ndhuwur kalebu ing perangan ….

a. panutup
b. purwaka
c. salam pambuka
d. pangarep-arep

5. Sesorah utawa pidhato Iku komunikasi kanthi sarana ….

a. gambar
b. tulisan
c. lesan
d. siaran

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1

12. Pusaka Rujakpolo lan Lambitamuka iku awujud ….

a. keris
b. gada
c. panah
d. tumbak

13. Wong sing pagaweyane nglakokne wayang diarani ….

a. sindhen
b. warangana
c. dhalang
d. niyaga

14. Kegiyatan kang uwes pernah dilakoni lan uwis kadadeyan yaiku …..

a. pengalaman.
b. peristiwa
c. kadadeyan
d. kahanan

15. Ing ngisor iki kang kalebu pengalaman seng nyenengake yaiku….

a. tiba saka pit onthel
b. entuk rangking siji
c. dioyak kethek
d. kucinge ilang

16. Nalika ana wong sing menehi barang, kudu ngucapke ….

a. mboten purun
b. matur nuwun
c. nyuwun pamit
d. nyuwun sewu

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 2 3 4 5 6 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Leave a Comment