Soal Ulangan Tengah Semester PAI Kelas 6 SD Semester 1

Soal UTS / PTS PAI Pendidikan Agama Islam Kelas 6 Semester 1 – Berikut kami sampaikan contoh soal latihan ulangan tengah semester ganjil untuk peserta didik kelas 6 SD/MI kurikulum 2013 beserta kunci jawaban tahun pelajaran 2021/2022.

soal uts agama islam pai kelas 6 semester 1

Contoh soal agama islam PAI kelas 6 semester 1 k13 ini juga dapat di download pada link di akhir postingan. File soal dalam bentuk .doc atau .docx bukan berupa file PDF yang dengan sangat mudah untuk diedit memakai Microsoft Word.

Soal UTS PAI Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013 memiliki 25 soal pilihan ganda serta 5 soal uraian. Soal juga sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban yang ada di bawah soal.

Soal UTS PTS PAI Kelas 6 Semester 1

Contoh soal PAI kelas 6 ini hanya sebagai bahan belajar persiapan menghadapi ulangan tengah semester yang dilaksanakan di sekolah nantinya. Semoga kisi-kisi soal ini banyak yang keluar pada ulangan nantinya. Jikapun tidak keluar kemungkinan maksud dari soal tersebut sama sebab soal ini sudah sesuai pelajaran tiap harinya.

I. Soal Pilihan Ganda PAI Kelas 6 Semester 1

1. Hari kiamat disebut juga yaumul zalzalah. Sebab, pada hari kiamat kelak …
a. seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya
b. amal dan perbuatan manusia di dunia akan dihitung
c. seluruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat
d. bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat

2. Semua manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari akhir nanti dan dikumpulkan disebuah tempat yang disebut Padang ….
a. Savanna
b. Makhsyar
c. Hasyr
d. Barzah

3. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke- ….
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

4. Orang yang amal perbuatan baiknya banyak, maka ia akan memperoleh buku catatan amal perbuatan di akhirat dari sebelah ….
a. kanan
b. belakang
c. kiri
d. bawah

Baca Juga:  Soal Ulangan Harian IPA Kelas 6 Tema 2 Subtema 1 dan Kunci Jawaban

5. Nama-nama yang baik bagi Allah dalam istilah Al.Qur’an disebut ….
a. Asmaul Husna
b. sifat wajib
c. Iman
d. sifat mustahil

6. As-Shamad adalah sifat dari Allah SWT, yang artinya ….
a. maha kekal
b. berkuasa
c. maha menyegerakan
d. tempat bergantung

7. Rejeki yang diberikan Allah SWT sebaiknya …
a. disombongkan
b. disyukuri
c. didiamkan
d. disimpan

8. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Arti dari ayat di atas adalah …
a. Dia berada di atas segala keperluan
b. Yang tiada wujud lain di atas Dia
c. tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya
d. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan

9. Allah SWT mempunyai sifat maha berkuasa yaitu …
a. Al.Baqi
b. As-shamad
c. Al-muqaddim
d. Al-Muqtadir

10. Allah mempunyai sifat Al-Muqaddim yang artinya ….
a. berkuasa
b. maha kekal
c. maha menyegerakan
d. maha menetapkan

11. Berikut ini adalah sikap yang dapat ditunjukkan dalam beriman kepada sifat Allah Al-Muqaddim adalah ….
a. mendahulukan hak daripada kewajiban
b. mendahulukan kewajiban dibanding hak
c. mendahulukan pendapat sendiri daripada orang lain
d. mendahulukan pendapat orang lain daripada pendapat sendiri

12. Ciri-ciri orang yang meneladani sifat Allah “Al-Baqi” adalah ….
a. bekerja terus menerus tanpa mengingat Allah
b. beribadah terus menerus tanpa mencari nafkah
c. beribadah, belajar, bekerja karena mengharap ridha Allah
d. tidak berusaha sama sekali hanya mengharap dari Allah saja

13. Setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan di ….
a. surga
b. neraka
c. akhirat
d. dunia

14. Al-Kafirun artinya ….
a. orang-orang musyrik
b. orang-orang munafik
c. orang-orang kafir
d. orang-orang fasik

15. Bekerja sama dalam soal agama atau keyakinan dalam Islam hukumnya adalah ….
a. wajib
b. haram
c. sunah
d. mubah/halal

Baca Juga:  Soal UTS/PTS PPKn Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013

16. Sebab diturunkannya surah Al-kafirun merupakan jaaban Allah SWT, atas ajakan kaum Quraisy kepada nabi Muhammad SAW agar …. dalam hal ibadah dan keimanan.
a. bekerjasama
b. tidak bekerjasama
c. saling bergantian
d. berbaur

17. Agama Islam memperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama lain asal tidak masalah dalam hal …
a. politik
b. akidah dan ibadah
c. sosial ekonomi
d. seni dan budaya

18. Dakwah Rasulullah terhadap kebenaran oelh orang-orang Quraisy Mekkah disikapi dengan ….
a. menerima
b. menolak dan mencacinya
c. tidak menolak dan tidak menerima
d. sangat mengindahkan ajakan Rasulullah SAW

19. Membaca Al.Qur’an harus dilakukan dengan ….
a. suara yang keras
b. lagu yang merdu
c. baik dan benar
d. lemah lembut

20. Jika kita sering beramal, maka ….
a. harta kita akan bertambah
b. kita akan jatuh miskin
c. harta kita akan berkurang
d. kita sering didatangi pengemis

21. bagi orang yang beriman, musibah adalah …. dari Allah.
a. ujian
b. peringatan
c. azab
d. nasehat

22. Sebagai hamba Allah yang baik, sikap ketika mendapat musibah adalah ….
a. bersabar
b. menjelek-jelekkan Allah
c. menangis sambil meronta-ronta
d. menyalahkan orang lain

23. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita dianjurkan untuk mengutamakan sikap ….
a. acuh tak acuh
b. semena-mena
c. antipati
d. toleransi

24. Hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ….
a. kiamat akhir dan awal
b. kiamat sugra dan kubra
c. kiamat sedang dan kecil
d. kiamat besar dan dahsyat

25. Zat yang mengetahui terjadinya hari kiamat adalah ….
a. nabi
b. malaikat
c. Allah SWT
d. ahli astronomi

Baca Juga:  Soal Ulangan Harian Kelas 6 Tema 8 Subtema 3 Bumi Matahari dan Bulan

II. Soal Uraian PAI Kelas 6 K13

1. Apa nama tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkandari dalam kubur?

2. Jelaskan cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim?

3. Tuliskan Surah Al-Kafirun ayat keenam beserta artinya!

4. Bagaimana batasan toleransi dengan umat agama non-islam?

5. Apa yang dimaksud dengan yaumul mizan?

Download soal UTS PAI Kelas 6 Semester 1 Kurikulum 2013

III. Kunci Jawaban UTS PAI Kelas 6 Semester 1

I. Pilihan ganda

1. D

2. B

3. D

4. A

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. C

11. B

12. C

13. C

14. C

15. B

16. B

17. B

18. B

19. C

20. A

21. A

22. A

23. D

24. B

25. C

II. Uraian

1. Padang Makhsyar

2. Menyegerakan berbuat kebaikan, mendahulukan kewajiban daripada hak

3. لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِين

Artinya; untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku

4. Toleransi dalam bidang kehidupan, selain akidah dan ibadah

5. Hari penimbangan amal kebaikan dan keburukan

Demikian contoh soal latihan UTS PTS PAI Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 beserta kunci jawaban yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat belajar adik-adik.

Pencaian terkait:

soal uts pai kelas 6 semester 1 kurikulum 2013,
soal uts pai kelas 6 semester 1 k13 revisi 2018,
soal uts pai kelas 6 semester 1 k13,
soal uts pai kelas 6 semester 1 pdf,
soal uts pai kelas 6 semester 1 2020,
soal uts pai kelas 6 semester 1 kurtilas,
soal uts pai kelas 6 semester 1 tahun 2020,
contoh soal uts pai kelas 6 semester 1,
kisi-kisi soal uts pai kelas 6 semester 1,
contoh soal uts pai kelas 6 semester 1 kurikulum 2013,
soal uas pai kelas 6 semester 1 2020
soal agama islam kelas 6 kurikulum 2013
pts pai kelas 6 semester 1 2021
kunci jawaban uts pai kelas 6 semester 1 2021
soal pai kelas 6 semester 1 kurikulum 2013
soal uts pai kelas 6 semester 1 dan kunci jawaban

Leave a Comment